2006-12-29

Ostlänken lite närmare

Idag presenterade regeringens utredare sin syn på att istället för Citybanan in till Stockholm bygga ett tredje spår över mark, vilket skulle bli billigare men också liggar längre in i framtiden. Dessutom är ett tredje spår bara en lösning som gäller Stockholmsområdet, inte Mälardalen och Östergötland.

Utredaren förespråkar utmärkt nog att Citybanan ska byggas, men tycker att länen också ska vara med och betala. Det sista är något som tål att tänka på. Ska plötsligt kommuner och landsting vara med och betala måste den principen börja gälla överallt. Inte heller kan då staten ta in lika mycket skatter från landet om vi själva ska stå för delar av stora infraktstruktursatsningar.

Inga kommentarer: