2006-12-11

Tystnadskultur? Inte här.

Folkpartiets etikkommission presenterade sin rapport igår och pekar bland annat på en rad åtgärder som nu partiledningen har lovat genomföra. Väldigt mycket handlar om etikambassadörer och etikarbete ute i länsförbunden. Det kan säkert behövas men jag tror inte att det är ute i folkpartilandet som ev. etikproblem finns. Kommissionen skriver också om en tystnadskultur, och det är samma sak där, ute i folkpartilandet ser det nog ganska olika ut. Vi hade i helgen nya partisekreteraren Erik Ullenhag på plats i Norrköping och om det råder en tystnadskultur i folkpartiet så glömde nog någon att tala om det för medlemmarna i Östergötland, för här går debattens vågor höga.

Hur som helst bra att etikkommissionen inte lagt fingrarna emellan utan är hårda i sin kritik. Huvudbilden av det som presenterades två dagar efter valet verkar stämma fortfarande, vilket är bra. På riksnivå verkar man behöva bredda ledarskapet och det är viktigt för dem att komma ihåg att det är där huvuddelen av arbetet behöver göras.

Jag har predikat för att starkare koppla ihop fritidspolitiker och politiker ute i landet med de som jobbar på riksnivå, jag tror kontakten med jordnära gräsrötter minskar risken att fångas i kampen om spaltmetern som lätt kan uppkomma på riksnivå.

Inga kommentarer: