2006-12-27

Var tredje tjugoåring saknar gymnasieutbildning

Idag i Norrköping saknar var tredje tjugoåring fullständig gymnasieutbildning och så har det tyvärr sätt ut ett tag. NT rapporterar om de dåliga resultaten i gymnasieskolan. Jag skickade ett pressmeddelande om detta innan jul och trodde att jag skulle bli citerad, men det är bara tjänstemän och den nya ordföranden i nämnden som uttalar sig, ingen från oppositionen.

Det jag sa i pressmeddelandet var att dessa problem som syns i gymnasiet skapas mycket tidigare, i lågstadiet och under hela grundeskoleperioden. Det är huvudsakligen där insatserna måste sättas in. Därför drev vi som vårat viktigaste krav i förhandlingarna med s, v och mp också mer pengar till grundskolan, 14 miljoner kr för 2007 landade vi på. Nu återstår drygt 150 mkr de kommande tre åren.

Den nya ordföranden i nämnden, Eva Fornefors, verkar inte veta varför problemen uppstår. Hon skyller på att det varit mycket fokus på ekonomin. Det stämmer, men problemet är naturligtvis djupare och bredare än så. När barn inte får lära sig läsa, skriva och räkna i lågstadiet, hur ska de då kunna det i gymnasiet?

Inga kommentarer: