2007-01-31

Dream on, Widar

Widar Andersson fortsätter sitt trams om att Allians för Norrköping har spruckit. Detta för att vi inte är överens om finansieringen på multisporthallen. Ja, tänk. Vi är helt överens om att hallen ska byggas, men inte exakt hur den ska finansieras. Nu har vi spruckit! Varför har vi då alla dessa gemensamma möten? Varför jobbar vi tillsammans i alla nämnder? Varför presenterar vi idag en gemensam uppdragsplan för gymnasienämnden? Varför var vi överens i alla andra frågor på KF?

Och, om definitionen av splittringen och "slutet", som Widar kallar det, är att man röstar olika då är det slut med folkpartiet i Norrköping. Vi röstade nämligen olika gällande Motala ström! Och centern röstade olika gällande multisporthallen! Centern har spuckit! I vård- och omsorgsnämnden röstade en sosse med de borgerliga senast. Sossarna har spruckit! Sossarna är slut! Alla sossar är inte överens om att Mona Sahlin ska bli partiledare. Sossarna har spuckit!

Trams, trams, trams. Widar, kom igen. Bättre kan du.

Inga kommentarer: