2007-01-23

Ris och ros för ny mediepolitik

För det första tycker jag det är bra att folkpartiet idag drar igång debatten om en ny modern mediepolitik genom debattartikeln på DN Debatt. Oppositionen kommer direkt börja kraxa om splittring, men jag tror att de flesta inser att inom en regering med fyra partier så måste det få förekomma även offentlig debatt. Om vi ska ha en lyssnande regering måste man också lufta sina åsikter så fler än partiledarna får tycka till.

För det andra så ger jag förslaget både ris och ros. Ros är att man vill avveckla presstödet, en sjuk kvarleva från en förgången tid. För att underlätta övergången vill man avveckla reklamskatten som drabbar tidningarna hårt. Ett avvecklat presstöd är konsekvent med tanke på att staten inte ska stödja eller styra fri media. Men samtidigt menar man att public service ska bevaras ungefär i nuvarande utformning och att ytterligare pengar ska pytsas ut till andra "kvalitetsprogram". Staten ska inte bestämma vad som är kvalitet och inte, och inte heller hålla sig med statlig radio och tv.

Att sälja statliga Boxer är utmärkt, likaså att hårt försvara den unika tryckfrihetsförordningen som EU vill in och tafsa på. Men att folkpartiet nu ändrar åsikt och vill bevara tv-licensen är totalfel! Ett sjukt och förvridet system som man försvarar genom att många betalar. Ja, det är ju för böveln lag. Ska vi ta borten när tillräckligt många slutar följa lagen? Inte heller ska staten subventionera bredband på glesbygden.

Som sagt, ris och ros men framförallt roligt att debatten nu verkligen är igång.

1 kommentar:

Bertil sa...

Jo, försvaret för en licensfinansiering av public service är ju tunnare än tunnt i pressmeddelandet.

Det är i praktiken en sorts skatt vi betalar med licensen och att tydliggöra det totala skattetrycket för medborgaren måste vara ett osvikligt sätt att skapa incitament för en effektiv användning av medborgarnas medel.

Medborgarna har mycket att vinna på att vi kallar en skatt för en skatt och inte för en licens.

Tyvätt orkar inte FP med att kommentera denna viktiga principiella aspekt i sitt pressmeddelande. Det kan bara tolkas som ett svaghetstecken. Jag är besviken.