2007-02-12

Partistödet

Partistödet som kommuner, landsting och staten betalar ut till partierna har plötsligt blivit ifrågasatt när Sverigedemokraterna nu ska få det. Det tycker jag är hycklande. Antingen är man mot partistöd på principiella grunder, eller så ska alla få det enligt samma principer. Bara för att ett parti som vi inte gillar får det gör att vi ifrågasätter hela systemet är att ifrågasätta det på fel grunder.

Personligen är jag mycket tveksam till partistöd i nuvarande form.

Att man får partistöd för tomma stolar i kommunfullmäktige, det är något som borde ändras. Men det gäller isåfall alla partier. Och återigen hycklande att det först tas upp när Sverigedemokraterna gynnas av det.

Inga kommentarer: