2007-02-17

Starka skäl för friare invandring

Kristian Karlsson skriver i SvD idag om Phillippe Legrains bok "Immigrants: Why Your Country Needs Them", som jag håller på och läser. Kristian lyfter fram både de ekonomiska och moraliska argumenten för friare in- och utvandring i världen. Denna debatt borde få lika stor tyngd som den ständigt pågående debatten om frihandel.

Inga kommentarer: