2007-03-05

Hästgymnasiet II

Turerna kring Hästgymnasiet fortsätter. Skolverket har lämnat sitt yttrande till Länsrätten och skriver där klart och tydligt att kommunen gör fel som överklagar:

"Hästgymnasiet kommer, menar man, inte att få några negativa följder för skolväsendet i Norrköping."

Som moderaternas oppositionsråd Anna Nyholm skriver i dagens NT så kan bara kommunen få rätt om det blir "påtagliga negativa konsekvenser på lång sikt" för kommunen. Det säger skollagen och så är nu alltså inte fallet med Hästgymnasiet.

Widar Andersson i Folkbladet skriver återigen om ärendet och är inne på samma spår:

"Fakta i ärendet - vid sidan av politiken - är tämligen klara. Den av regeringen fastlagda kostnaden för naturbruksprogrammet - dit hästgymnasiet räknas - är inget relevant argument för att överklaga Skolverkets beslut till länsrätten. ... Om det visar sig - vilket antytts från kommunala befattningshavare i Norrköping - att hästgymnasiet inte tillhandahåller en utbildning med alla de ingredienser som motiverar den höga kostnaden i naturbruksprogrammet så kommer Skolverket att placera skolan i ett annat programområde, med andra kostnader. ... Hästgymnasiets ekonomiska konsekvenser för Norrköpings kommun skall heller inte överdrivas i sak. Eleverna som studerar på skolan skulle ju inneburit kostnader för kommunen även om de läst på andra gymnasier."

Jag avvaktar nu besked om när den extra nämnden ska bli som moderaterna har begärt. Lär återkomma i ärendet.

Inga kommentarer: