2007-03-01

Mera Mullsjö

Tydligen är det mening att hela skolverksamheten ska läggas ut på entreprenad till en och samma entreprenör. Jag instämmer i Kunskapsskolans VD:s synpunkt, via Widar Andersson:

"Han [VD] avrådde Mullsjö från att ersätta ett kommunalt monopol med ett privat inom skolans värld."

Det bästa är flera privata utbildare, inte bara en.

1 kommentar:

Bertil Nilsson sa...

Det är konkurrens som är den fiffiga fördelen med fler friskolor.

Fanns det flera stora skolkoncerner som slogs om att få driva Mullsjös skolor, då hade det antagligen funnits förutsättningar för att det skulle fungera på sikt.

Jag håller med om att ett kommunalt monopol är bättre än ett privat, särskilt som ett misskött sådant kraftigt skulle störa en sund utveckling. Ett misskött privat monopol skulle sannolikt uppfattas som långt värre än ett lika misskött kommunalt monopol.

Kvinnor måste vara bättre än män, enskilda huvudmän måste vara bättre än kommunala. Den som utmanar etablerade strukturer kämpar alltid i motvind.