2007-03-12

Nöjd nu Ullenhag?

På förra årets årsmöte var Johnny Munkhammar årsmötestalare. Etiketter är svårt att sätta på folk men Johnny är inte socialliberal, mer korrekt är kanske att kalla honom marknadsliberal. En del av hans åsikter vinner ingen som helst framgång i partiet men han har varit en frisk fläkt och många på årsmötet uppskattade hans annorlunda infallsvinklar. Det skapade diskussion och debatt. Är det inte så det ska vara i ett parti?

Nu lämnar Johnny folkpartiet efter 15 år som en direkt följd av Erik Ullenhags raid mot centernDN Debatt. Jag tror han är ett exempel på hur en del personer känner idag inom partiet. Det blev plötsligt lägre i tak. Den bredd mellan ytterligheter i åsikter som Ullenhag pratat om blev plötsligt ganska smal.

Lars Leijonborg förde i sin bok Global utmaning fram tankar om platt, eller i alla fall plattare, skatt. Skulle något sådant vinna på gehör på landsmötet i höst så är vi allstå själva ett hot mot Alliansen, enligt Ullenhags synsätt.

Folkpartiet ska vara ett brett liberalt parti. Vi råkar faktiskt heta det. Liberalerna. Sen får vi diskutera och debattare om vems idéer som är bäst. Den som får flest röster vinner. Det är demokrati.

Inga kommentarer: