2007-03-17

Sagt om Mona

"Man kan ju säga att under hennes många år i regeringen så har åren varit fler än de betydelsefulla insatserna."

-Göran Hägglund

Inga kommentarer: