2007-04-20

Dubbelt lärarlyft i Norrköping

DN Debatt presenterar Lars Leijonborg och Jan Björklund en jättesatsning på lärares fortbildning. Totalt 3,5 miljarder kr fram till 2010. Den största statliga lärarsatsningen sedan skolan kommunaliserades. Totalt kommer ungefär 30 000 lärare kunna gå igenom "Lärarlyftet". Därefter skjuts en miljard till per år, vilket innebär cirka 10 000 lärare årligen.

I Norrköping vill folkpartiet genomföra en unik lärarsatsning. Totalt vill vi tillföra skolan 700 miljoner kr mer än vänsterkartellen. En del i satsningen är höjda löner för grundskollärare med minst en tusenlapp i månaden. Grundskollärare i Norrköping är nämligen sämst betalda av alla lärare i jämförbara kommuner.

Skolverket bedömer att 29 500 lärare kommer behöva rekryteras till 2009. Norrköping kan inte konkurrera om de bästa om vi inte höjer lönerna rejält.

Inga kommentarer: