2007-04-30

En kompetens som (s) saknar

Gudmundson har en mycket rolig kommentar till dagens DN-debattare av Mona Sahlin.

Inga kommentarer: