2007-04-06

Miljöhysteri dödar

Henrik Alexandersson skriver riktigt bra om miljöalarmismen:

"Oavsett om klimatförändringarna beror på naturliga förändringar i solaktivteten (vilka vissa hävdar) eller är orsakad av människan (vilket andra hävdar) – så kan vi konstatera att klimatet kommer att förändras och att det kommer att få vissa konsekvenser.

Frågan är dock om de fattiga länderna är bäst rustade att möta dessa om de fortfarande är fattiga eller om det skulle gå bättre om de vore lite rikare. Jag tycker att svaret är uppenbart. När länder blir rikare, får bättre infrastruktur, mer tekniska resurser, bättre utbildning och tillgång till ny teknik – det är då de kan möta många problem som i dag är oöverstigliga för dem.

Men klimathysterin drar åt andra hållet. Alarmisterna vill helst inte att så många hushåll som möjligt i Afrika skall få el. De är emot flygfrakt. De vill minska människors resande. De vill inte se fler fabriker och lastbilar. Och miljövänstern ser ett tillfälle att lura nyttiga idioter att protestera mot frihandel, globalisering och fri ekonomi. Alla de politiker som är med på tåget ser en chans att öka sin egen makt genom att få planera mänskligt beteende, vår konsumtion och vårt resande.

Allt detta kommer att drabba fattiga människor i fattiga länder. De kommer att hållas kvar i fattigdom – och kommer därför att vara sämre rustade än nödvändigt vad gäller att möta klimatförändringar, naturkatastrofer, konjuktursvängningar, missväxt och vissa lokala makthavares totalitära tendenser.

Klimathysteri dödar!"

Helt riktigt. Det är inget fel att ta olika miljöproblem på allvar, det vore dumt att inte göra det. Men problemet är att väldigt många av de lösningar som förs fram är gammal klassisk antiglobaliseringspolitik. Vi klarar miljöhot bäst genom att framförallt fattiga människor får bli rikare. Låter vi dem inte bli det dömer vi dem till döden. Med eller utan global uppvärmning.

Inga kommentarer: