2007-04-16

Nuder: Vi gjorde allt rätt

Förra finansministern står nu i riksdagen och talar om för svenska folket (s)-regeringen gjorde allt rätt. Men han glömmer att nämna de över 1 miljon människor som lever i ett utanförskap. Ja, tillväxten var hög förra året, men utanförskapet ökade. Nu minskar det. Orättvis kallar Nuder det. Jag kallar det rättvisa, att 100 000 av de människor som Pär Nuder inte ens räknande med kunde få ett jobb nu kommer få det fram till 2010.

Inga kommentarer: