2007-04-07

Oärlig artikel av (s)

Jag blev rejält trött när jag läste den senaste artikel om vuxenutbildningen från (s). Inte för att de diskuterar vuxenutbildningen utan för att de, medvetet eller omedvetet, vilseleder en hel del i artikeln. Mitt svar finns här.

Inga kommentarer: