2007-04-22

Vård, skola, integration

I lördags fick jag en debattartikel publicerad i Örebros största tidning, Nerikes Allehanda. Där argumenterar jag varför folkpartiet borde göra sjukvården till sin tredje stora fråga efter skola och integration. Jag hittar den inte på nätet, men utan klistrar in den här:

Som gammal örebroare känner jag mig stolt att få visa min gamla hemstad för ett tusental folkpartister, inte minst eftersom det är folkpartiet som innehar ordförandeposten i kommunstyrelsen. Helgens riksmöte blir ett bra tillfälle att lägga dataintrånget och tillbakagången i valet bakom oss och istället titta framåt mot 2010. Vi är, trots opinionsläget, i en bra sits men behöver nu hårt fokusera på nästa val där vi vill att folkpartiet ska gå framåt och Alliansen vinna stöd för att regera ytterligare en mandatperiod. En nyckel till både dessa målsättningar tror jag är sjukvårdsfrågan. Men för att kunna titta framåt måste vi lite snabbt titta bakåt.

Vi vet att svenska folket tycker att folkpartiet är det parti av samtliga som har bäst skolpolitik och bäst integrationspolitik. Hela 29 procent tyckte i höstas, efter valet, att folkpartiets skolpolitik är bäst och 20 procent tyckte detsamma om integrationspolitiken. Inom både dessa områden ökade dessutom väljarnas förtroende för folkpartiet under valåret. Det var alltså varken skol- eller integrationspolitiken som gjorde att vi backade i valet. Däremot tappade vi kraftigt i stöd hos väljarna när det gällde jobbpolitik – valets klart viktigaste fråga. De andra borgerliga partierna ökade i förtroende hos väljarna i denna fråga under valåret. Där ligger grunden för vår valförlust.

2006 var jobben och arbetslösheten som sagt valets viktigaste fråga. Fyra år tidigare stod inte arbetslösheten i fokus utan snarare välfärden – vård, skola, omsorg. Mycket talar för att 2010 återigen blir ett välfärdsval. Arbetslösheten sjunker och är förhoppningsvis inte alls lika stort problem om 3,5 år. Då riktar väljarna sina blickar mot välfärdsområdena. Med folkpartiet som ansvariga för utbildnings- och integrationsfrågor i regeringen kommer vi att fortsätta ligga välpositionerade inom dessa frågor. Sverigedemokraterna är på frammarsch och integrationsfrågan lär inte bli mindre i nästa val. Dessa områden kan mycket väl lyfta folkpartiet i nästa val, men vi skulle behöva bredda oss ytterligare. Det finns en fråga som idag inget parti verkligen har tagit grepp om, som alltid ligger mycket högt i undersökningarna om valets viktigaste fråga och som dessutom är i behov av stora liberala reformer – sjukvårdsfrågan. Till det kan läggas att sjukvårdsfrågan är vår tredje bästa fråga, efter skola och integration. Väljarnas förtroende för folkpartiet i sjukvårdsfrågor har historiskt legat högre vilket gör att det borde finnas en del latent stöd hos många väljare.

De ständiga köerna och aldrig sinande behovet av vård, vilket bara ökar när befolkningen blir äldre, visar på behovet av reformer. Börjar folkpartiet fokusera på sjukvårdsfrågor samtidigt som vi håller ett lika starkt fokus på skola och integration borde vi ligga bra till för att kunna gå framåt i valet 2010 utan att på något sätt skada Alliansen. Tvärtom kan sjukvårdsfrågan locka många socialdemokratiska väljarna över blockgränsen. Vård, skola, integration i valet 2010 är ett recept för framgång.

Mathias Sundin (fp)

Inga kommentarer: