2007-05-02

Man får vara nöjd med det lilla

Widar Andersson (s):

"Analytikerna i stockholmspressen lägger denna morgon pannorna i djupa veck inför Mona Sahlins förnyelsetal i Kalmar i går. De tycker sig ha svårt att se vad lite mer exakt den här förnyelsen ska handla om sakpolitiskt. Och så är det. Förnyelsen kommer att komma lite här och där, kanske inte som mest märkvärdigt i de områden där debatten står som hetast. Det Mona gör - till skillnad från sina företrädare - är att hon talar om förnyelsen som något positivt, naturligt och viktigt för socialdemokraterna."

Mona Sahlin pratar om förändring, utan att föreslå någon. Påminner med andra om budgeten där Pär Nuder pratar om jobb, utan att komma med några förslag.

Inga kommentarer: