2007-05-02

Var är förslagen om fler jobb?

Det står en hel del om jobb och arbetslöshet i sossarnas budgetförslag. Till exempel i rubriken "Fler jobb. Inte ökade klyftor", och "det [finns] goda möjligheter att ta tag i de samhällsproblem vi ser och bekämpa arbetslösheten", och "Vi vill bekämpa arbetslösheten - inte de arbetslösa". Vän av ordning kanske tycker att förslagen inte verkar så konkreta, men lugn bara, det är bara inledningstexten. Nu kommer vi till det konkreta. Under punkten "En ansvarsfull ekonomisk politik" listar man jobbpolitiken:

"betydande satsningar på fler jobb med en offensiv arbetsmarknadspolitik."

Thats it. Mer pengar till arbetsmarknadsutbildningar. Och sen lite extra åtgärder för att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. Det sistnämna är helt okej, men, ett stort men infinner sig, inga åtgärder finns för att omforma den svenska ekonomin så att den skapar fler jobb. I n g e n t i n g.

Det socialdemokraterna presenterar i sin budgetmotion är e x a k t samma politik som förts i Sverige de senaste tolv åren. Den ledde till massarbetslöshet och ett mycket stort utanförskap. Kan Pär Nuder förklara för mig varför det skulle bli annorlunda nu?

Inga kommentarer: