2007-08-28

Janne, vilken ledare

Nu avslöjar Politikerbloggen Janne Björklunds betyg från officersutbildning. Högsta betyg rätt över. Omdömen som det här låter väl inte helt fel:

Hans agerande präglas av gott omdöme.

Han har god psykisk stabilitet. Han är konstruktiv även vid konfliktsituationer.

Han driver arbetet framåt mot målen och har mycket god samarbets- och kontaktförmåga.

Han är öppen och ärlig.

Janne själv kommenterar sin tid i Försvarsmakten så här:

Jag är stolt över att ha tjänstgjort i försvaret under det kalla kriget.

Inga kommentarer: