2007-09-16

Janne har störst förtroende av partiledarna

TV4 undersöker regelbundet förtroendet för ministrarna i regeringen. Där slår endast Carl Bildt med 3,0 i betyg (en ökning med 0,2) Janne Björklund med 2,9 i betyg (samma som i juni). Fredrik Reinfeldt får 2,8, Göran Hägglund 2,6 och Maud Olofsson också 2,6.

Undersökningen mäter också förtroendet för hela regeringen och rapporteras som en förtroenderas. Det är sant om vi jämför med mätningen som genomfördes 7-10 oktober 2006, alltså precis när regeringen tillträtt. Några dagar och ett par avgångna minstrar senare hade förtroendet snabbt minskat från 54 % till 41 %. Det fortsatte sedan neråt till 33 % runt jul 2006. Sedan dess har siffrorna både planat ut och och ökat svagt, till 36 % idag. Alltså tappade regeringen i förtroende under hösten, för att sedan svagt vänt trenden. Samma sak har vi sett i opinionen.

Att då rapportera som att förtroendet befinner sig i fritt fall är inte korrekt. Siffrorna är inte bra för regeringen, men inte sjunkande, utan svagt ökande.

Inga kommentarer: