2007-09-24

Kommunfullmäktige

Jag sitter och förbereder det sista inför kommunfullmäktige som drar igång vid 16.30. Dagens viktigaste punkt är en motion från folkpartiet om att erbjuda föräldrarna att få ett skriftligt ordningsomdöme om hur deras barn uppför sig i skolan. Svaret är höjden av flum. Det skulle "undergräva förtroendet mellan lärare och elev". Suck.

Widar Andersson är lika flummig han i dagens Folkbladet och menar att det skulle stämpla barn. Vad de själva har för lösningar på den oordning som gör att vi har stökigast klassrum i västvärlden är oklart. Han menar att man borde fokusera på kunskapsskillnader mellan elever och skolor. Det krävs ju inget större snille för att räkna ut att en stökig skolmiljö gör det svårare för eleverna att lära sig något. Men denna koppling verkar vara svårt för vänstern att göra.

Det är dags för vänstern att göra upp med flumskolan och satsa på en kunskapsskola med ordning och reda, lugn och ro och en trygg miljö.

Inga kommentarer: