2007-09-23

Läs även PJ och Per T

PJ Anders Linder i Svenska Dagbladet:

Orättvis, oansvarig, omodern. Så låter det numera alltid från Pär Nuder, och om det finns bara en sak att säga: Orimligt.

Eller för den delen, vad som är så ansvarsfullt och modernt med höga inkomstskatter, bidrag och Amsanslag.

Göran Persson och Pär Nuder lämnade efter sig ett läge där en och en halv miljon vuxna svenskar stod utanför arbetsmarknaden och där förtidspensionärerna hade blivit fler än företagarna.

Per T Ohlsson i Sydsvenskan:

En återkommande socialdemokratisk kritik är att ”borgarna” piskar människor till arbete. Genom skattesänkningar och justeringar i trygghetssystemen ökas skillnaden i ekonomiskt utfall mellan att arbeta och inte arbeta. Regeringens metoder kan diskuteras, men att stärka incitamenten för egen försörjning var en bärande målsättning för socialdemokratins teoretiker. Och de var ingalunda främmande för olikheter i ekonomiskt utfall.

Rickard Sandler (1884–1964) gjorde ingen större lycka som politisk ledare: kortvarig statsminister 1925–1926, kontroversiell och med tiden isolerad utrikesminister på 1930-talet. Men som tänkare betydde han mycket.

Sandler var övertygad antikapitalist och avfärdade den fria prisbildningen som ”ren metafysik”. Men när han skulle definiera ett bättre folkhushåll förde han ett resonemang som borde föranleda viss eftertanke bland socialdemokrater som idag tillbakavisar varje åtgärd som stärker de ekonomiska drivkrafterna för arbete:

"Att andel i prestationer och andel i resultat ställes i ett direkt samband är ur denna synpunkt ett berättigat tillgodoseende av det samfällda intresset.”


Andel i prestation. Andel i resultat. Det skall med andra ord löna sig att arbeta.

Inga kommentarer: