2007-09-21

Ordningsbetyg

Har på förmiddagen haft en pressträff på Ektorpsskolan om att införa ordningsbetyg i grund- och gymnasieskolan. TV4 Öst och 24NT var på plats och intervjuade en massa elever, mig och Fredrik Franzén, vår ledamot i Barn- och ungdomsnämnden.

Vänsterkoalitionen säger såklart nej till förslaget, bland annat med hänvisning till att "förtroendet mellan lärare och elev undergrävs". Det finns bara ett ord för sån argumentation: Flum!

Inte heller har vänsterkoalitionen väljarna med sig. En klar majoritet - i samtliga partier - vill ha ordningsbetyg. Väljarna vill inte ha flum i skolan, de vill ha lugn och ro, trygghet och fokus på kunskap.

I eftermiddag drar jag vid fyra-snåret till Örebro för en afton i Peter Flacks sällskap. Vi har som tradition att se alla hans nya föreställningar. Oftast är de riktigt bra. Flack är en underhållare i mycket hög klass. Hans närvaro på scenen och kontakt med publiken är det få som kommer upp i.

Inga kommentarer: