2007-09-19

Stå upp för yttrandefriheten, köp svenskt

Flera svenska företag hotas nu av bojkott på grund av Lars Vilks teckningar. Arla utsattes och drabbades delvis hårt av en liknande bojkott efter Jyllands-Postens publicering av Mohammed-teckningar. För att minska effekten av bojkotten bör vi som står upp för yttrandefriheten runt om i världen denna vecka köpa produkter från svenska företag i så stor utsträckning som möjligt. Johan Norberg försöker skapa en internationell uppslutning kring detta och sprida det via bloggare. Så dra ditt strå till stacken, köp svenskt och sprid budskapet.

Inga kommentarer: