2007-09-19

Varför tiger SvD om sänkt skatt för alla?

Svenska Dagbladet som i morse publicerade delar ut förslaget om fastighetsskatten väljer nu att inte ens nämna delen om en sänkning för ALLA av fastighetsskatten. Beräkningsgrunden för skatten sänks från 1 % av taxeringsvärdet till 0,75 %, vilket innebär att alla får sänkt fastighetsskatt.

SvD rapporterade om att istället för 4500 kr som max blir det nu 6000. Men nu när en annan mycket viktig kompontent tillkommer väljer de att inte ens skriva om det. Tidningen som satte igång dagens drev får nu ta och skärpa till sig och korrigera bilden - men det gör de inte. Pinsamt.

Inga kommentarer: