2007-09-21

Vi måste ha dialog med Hamas

På Hamas tv-kanal går en video med budskap till arabiska och palestinska grupper i Sverige. Texten går ungefär så här:

En bombning varje minut
Soldater är rädda
I svarta säckar
Stycken av judars kött

Vi måste ha dialog med Hamas! Dom är bara missförstådda! Allt snack om att de villa utrota judar och utplåna Israel är bara ont förtal. Vi måste ha dialog med Hamas!

Läs mer hos Gudmundson.

Inga kommentarer: