2007-10-09

Alliansen tar igen och fp ökar

I Demoskop finns en tydlig trend sedan augusti som fortsätter i den senaste mätningen. Avståndet mellan blocken minskar med 6,5 %. Folkpartiet spelar som vanligt en stor del i den överflyttningen av väljare tillbaka till Alliansen. Jag säger som vanligt eftersom vi har stått för cirka hälften av alliansblockets väljarrekryteringen från främst socialdemokraterna sedan valet 2002. Det spelade en avgörande roll för maktskiftet 2006.

I den här mätningen ser vi att folkpartiet ökar med hela 4,4 % sedan augusti. Samtidigt tappar moderaterna 0,8, centern 0,7 och kristdemokraterna 0,3. Det blir totalt 1,8 %. Låt oss säga att samtliga dessa väljare gått till folkpartiet. Då återstår det ändå 2,6 procent av folkpartiets uppgång som troligen är hämtade från främst socialdemokraterna och miljöpartiet.

Det ska sägas att det är omöjligt att veta hur väljarna rör sig om man inte ser hela undersökningen på djupet. Men utifrån historiska väljarströmmar så är mitt scenario troligt.

Folkpartiet når nu de siffror vi låg på under lång tid i valrörelsen, knappt 10 %. Valresultatet blev tillslut 7,5 %.

Hittat hos Fredrik Malm.

Inga kommentarer: