2007-10-19

Effektiv fattigdomsbekämpning

För ett litet tag sedan hälsade Erik Svansbo och jag på hos Swedfund. Det är ett statligt riskkapitalföretag som jobbar med investeringar i utvecklingsländer. De har sedan starten för 27 år sedan gjort 180 investeringar i 50 länder. Senast i ett företag i Indien som har ca 1000 anställda i ett område som nästan helt saknar arbetstillfällen.

Vi träffade på plats Per Juth som framhöll de stora möjligheter som finns inte minst i Afrika. Det finns en liknande potential där som det fanns i Kina för 30 år sedan. Inte lite, med andra ord. En ny rapport från Swedfund visar att svenska företag är dåliga på att etablera sig på dessa tillväxtmarknader. Rapporten visar att nya tillväxtmarknader står för 48 procent av den globala produktionen. Svensk export och investeringar är dock koncentrerad till Europa och USA. Det enda tillväxtland där Sverige nämnvärt ökat sin marknadsandel sedan 2001 är Litauen.

Det var ett väldigt intressant besök på Swedfund. Så här ska bistånd bedrivas. Ordet bistånd leder ju oftast tanken till att ge pengar eller stöd, här handlar det om att bygga upp ett näringsliv som ger människor jobb, egen inkomst, makt över sitt eget liv och inte minst - att slippa svälta. På 1800-talet samlade människor i London in pengar och skickade till Sverige. Det gjorde säkert en del nytta, men det gav oss inte världens högsta tillväxt som vi hade från 1870-1950. Det var handel och ett fritt och levande näringsliv som gav oss det. Den chansen måste Afrika och andra utvecklingsländer också få. Swedfund gör det på bästa tänkbara sätt, genom att utveckla näringsliv på affärsmässiga grunder. Då uppstår vinster som sedan kan placeras på andra ställen i nya företag och på det sättet göra ännu större nytta.

Fler Swedfund-investeringar:
Sjukhus i Etiopien.
Frukttransporter i Uruguay.
Renare vatten i Egypten.

Läs även Eriks beskrivning av mötet.

Inga kommentarer: