2007-10-09

Intervjun i Östnytt

Precis hemkommen från tv-studion hos SVT i Norrköping. Jag medverkade i direktsändning och kommenterade ett inslag om lokal styrelse med elevmajoritet. Den förra regeringen tillät och den lokala vänsterkoalitionen införde styrelser på två av gymnasieskolorna där eleverna hade majoritet och kunde rösta ner sina lärare och rektor. Ett av de första beslut som Janne Björklund tog som skolminster var att förbjuda denna verksamhet.

Det var helt riktigt. 17-åringar ska inte kunna bestämma över välutbildade och rutinerade lärare och rektorer. Det är utslag av det flum som tagit över mer och mer av skolan och orsakat väldigt mycket skada.

Nu visar sig det sig dessutom att rektorn på Hagagymnasiet struntar i den nya regeringens bestämmelse och ändå låter eleverna ha utslagsröst i styrelsen. Är det vad hon kallar demokrati? Vi har gymnasienämnd i morgon och jag ska självklart ta upp detta.

Inslaget kan ni se här. För min intervju står den hyfsat märkliga ingressen:

"Mathias Sundin (fp) sitter i gymnasienämnden i Norrköping. Han tycker att skolorna med elevdemokrati ska ta bort den."

Skratta eller gråta? Jag väljer det första.

Inga kommentarer: