2007-10-11

Mer elevstyre

Trots intervjuer med både mig och gymnasienämndens ordförande Eva Fornefors körde inte Östnytt någon uppföljning på rektorns vidlyftiga tolkningar av lagarna. Folkbladet kör en artikel där jag konstant är felciterad. Det tydligaste exemplet är denna fråga:

Så 17-åringar vet inte själva vad som är bäst för dem i skolan?
- Nej, det vet personalen. Vi har inget emot att en elev väljs som ordförande, men utslagsrösten ska alltid följa en lärare, säger Mathias Sundin.

Jag vet mycket väl att jag inte svarade på det sättet. Jag började inte med att säga nej, utan jag sa i stället att utbildare lärare och rektorer är de som bäst vet hur man sköter en skola.

Jag sa inte heller som det står sist i artikeln att jag förväntade mig att gymnasienämnden skulle fatta ett sånt beslut. Bara att vi i Alliansen skulle lägga fram ett sånt förslag. I frågan på exempel på frågor som eleverna inte ska bestämma i sa jag inte att det "gäller i princip alla frågor", utan att det inte spelar någon roll vilka frågor det är, det är principen som är viktig, att elever inte ska kunna rösta ner sina lärare.

I NT kör de också en artikel där bara rektor och en elev får uttala sig. De berör inte heller direkt själva sakfrågan, utslagsrösten, utan koncentrerar sig på att en elev är ordförande. Det har jag inget mot, så länge som utslagsrösten ligger kvar på rektor.

I Folkbladet skriver jag, Fredrik Franzén och Iris Bustamante Cortés om ordningsbetyg.

Inga kommentarer: