2007-11-24

Buy Something Day

Buy Nothing Day är en av världens mest korkade dagar. Om vi skulle sluta handla eller börja handla mindre och mindre så skulle katastrofen snart vara här. Den fattigdom som har minskat och minskat under årtionden skulle börja öka igen. Därför firar jag i stället Buy Something Day, som självfallet är dess motsats. Och som jag hittar via Frykman, kapitalism är frihet:

Kapitalism i sig är nämligen väsentligen två saker:

  1. Människans rätt till sin egen egendom.

  2. Människans frihet att byta egendom, varor och tjänster.
Så den som vill avskaffa kapitalism, vill alltså avskaffa antingen människans rätt till sin egen egendom eller människans frihet att byta egendom, varor och tjänster. Avskaffandet av denna frihet innebär definitionsmässigt byråkrati, centralstyrning, tvång och ofrihet.

Inga kommentarer: