2007-11-25

Den gamla goda tiden är nu

Johan Norberg, som jag för ett tag sedan skrev en artikel om fri invandring tillsammans med i NT, skriver i dag på SvD:s Brännpunkt om den rapport han författat åt regeringens globaliseringsråd under ledning av Lars Leijonborg. Puh, lång mening.

Frågar man folk i allmänhet tror de flesta att det blir sämre i världen. Då är det inte konstigt att man med den tron inte tror att kapitalism och frihandel leder till något gott. Men verkligheten är något annat. Världen blir bättre hela tiden - mycket bättre. Se bara:

Enligt Världsbanken har andelen fattiga mer än halverats. De senaste fem åren har antalet minskat med mer än 76000 personer varje dag.

Andra mått bekräftar denna bild. Enligt FN har undernäringen minskat från 37 till 17 procent sedan 1970 och andelen med säkert vatten ökat från 30 till 80 procent.

Barnarbetet har halverats och analfabetismen har minskat från 52 till 23 procent, främst därför att färre flickor förvägras utbildning. Spädbarnsdödligheten har minskat från 12 till 5 procent.

I början av 1900-talet låg den globala livslängden kring 30 år. Idag har den nått smått otroliga 68 år. Medellivslängden i låg- och medelinkomstländerna har ökat med 20 år sedan 1960, trots hiv/aids. I södra Afrika, som har förbigåtts av handel och investeringar, har fattigdomen däremot ökat. Som förre FN-chefen Kofi Annan har konstaterat: ”De stora förlorarna är inte de som har utsatts för alltför mycket globalisering. Det är de som har lämnats utanför globaliseringen.”

Jag skulle kunna klista in hela artikeln här, den innehåller så mycket viktig fakta. Läs den! Bland annat visar Johan hur ekonomiskt tillväxt minskar påfrestningarna på miljön, inte tvärtom. Läs bara detta om klimatförändringarna:

FN:s klimatpanel menar att fortsatt globalisering och teknikspridning kan ge mindre uppvärmning än scenarier med mer lokala lösningar och lägre tillväxt.

1 kommentar:

Lennart Nilsson sa...

Fasen också, jag som hade hoppats på att jordens undergång ryckte allt närmare. Den här nyheten var inte särskilt bra för att underhålla alla höstdepressioner. Men, men något litet moln ska vi nog hitta... ;-)