2007-11-09

Ett fantastiskt facit

Det är bara konjunkturen, säger sossarna. Det håller inte ekonomerna med om. Regeringens jobbpolitik har på inte ens ett år (den sjösattes till stora delar 1 januari 2007) redan skapat 55 000 jobb. Jobb som inte hade kommit trots högkonjunktur. Jobb som inte hade kommit om Sverige hade valt en vänsterregering.

Det ekonomerna tycker regeringen borde göra bättre är att nå de grupper som står längst från arbetsmarknaden. Delvis sker detta redan genom nystartsjobb och allmänt bättre jobbpolitik, men mer måste göras. Det är ingen lätt uppgift att ställa om många års felaktig politik och djupt utanförskap. Det tar tid, men jag vet att regeringen hela tiden arbetar för att komma på nya sätt och utveckla de som redan är i gång.

Och frågan som måste ställas varje gång jobbpolitik diskuteras, vad hade socialdemokraterna gjort? De ledde oss in i denna situation som regeringen nu håller på att fixa. De har inte bytt politik och tänkt om. Kommer de tillbaka vid makten 2010 har framgångarna varit förgäves.

Inga kommentarer: