2007-11-29

Inga vita handskar

Min fördomsfulla bild av en miljö- och hälsoskyddsinspektion var att man gick runt med vita handskar och kollade efter smuts, snusk och andra brister. Den bilden besannades bara lite grann. Största delen av inspektionen gick ut på att inspektören Rikard satt och pratade med företagaren om olika rutiner och utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Efter det tog vi på oss rock och mössa (men inga handskar) och knallade runt och kollade på lokalen.


Arbetskläderna är helt klart en jobbförmån.

Min bild var inte helt fördomsfull, tidigare har inspektionerna mer fokuserat på att leta fel än att förebygga dem. Men i och med ny EU-lagstiftning har man börjat jobba på ett annat sätt.

Det mest häpnadsväckande var mängden rutiner och regler en restaurangägare ska hålla reda på. Herregud! Krögaren som vi träffade pustade över hur mycket det var, men menade också att det var bra och nödvändigt. Själv känner jag väl samma kluvenhet. Å ena sidan är det skönt att veta att det är fräscht i köket, å andra sidan vill jag att det ska vara lätt att vara företagare.

Oerhört lärorikt besök - och som vanligt kul att se det engagemang som finns hos kommunens anställda.

Inga kommentarer: