2007-11-08

Läsvärt

Professor Inger Enkvist i Svenska Dagbladet:

"Sedan 1960-talet finns en starkt antiauktoritär strömning i skolan, som hävdar att lärare och föräldrar utövar förtryck när de leder ungas utveckling. Ett tidigt tecken på ett samhälles förfall är bristande respekt för lärare."

Inga kommentarer: