2007-11-08

Nu kommer ungdomsjobben

Under tredje kvartalet ökade antalet sysselsatta ungdomar med 8,8 procent. Den högsta ökningen ett kvartal sedan SCB började mäta 1963.

Även antalet totalt arbetade timmar för hela befolkningen nådde rekordnivåer tredje kvartalet. Det ökade med 2,9 procent, vilket är det högsta någonsin under ett "semesterkvartal".

Inga kommentarer: