2007-12-27

Arn och Bhutto

Precis hemkommen från bion och Arn läser jag på nätet att Benazir Bhutto mördats. Ett mord som gör världen mycket osäkrare. Troligen ligger islamister bakom - eller jihadister, som Timothy Garton Ash tycker att vi ska kalla dem. Några terrorister i största allmänhet är det i alla fall inte. Terror är ett verktyg, som Ash påpekar, inte en ideologi. En mening i Ashs artikel känns extra kuslig i ljuset av det inträffade:

"Om det kärnvapenbeväpnade Pakistan och oljerika Saudiarabien går åt fel håll kan vi vara där förr än vi anar..."

"Vara där" menas i det här fallet en islamsk fascistiskt diktatur. Det är vad som Pakistan kan riskera nu. En kärnvapenbärande islamistisk stat.

Det finns faktiskt lite kopplingar mellan Arn och mordet i dag. Jan Guillou har alltid en baktanke med sina böcker. Hamilton-böckerna innehöll långa utläggningar om hur hemskt USA:s utrikespolitik var. I Arn försöker han visa på en annan bild av islam och av muslimer, som välutbildade och före oss i utvecklingen. Det gör han bra.

Problemet är bara att i dag vill många muslimer, jihadisterna, ta oss tillbaka till samma tidsålder som när Saladin levde.

1 kommentar:

Anders sa...

"Problemet är bara att i dag vill många muslimer, jihadisterna, ta oss tillbaka till samma tidsålder som när Saladin levde."
Det är väl inte underligt, det var ju då de hade en fungerande kultur. Nu är de misslyckade i det mesta. Och FN ser till att de stannar där. Först när USA under Bush gav sig fan på att ge Irak en riktig chans, och inte lämna dem i sticket som man brukar, visade de att de kan de också.