2007-12-14

Lärlingsutbildning

Först lyssnade jag en kort stund på utredningen om skolnedläggningarna. Mycket skrik för lite ull. Resultatet kanske blir att en skola byggs ut med förskola. Fredrik Franzén (fp), vår ledamot i barn- och ungdomsnämnden, funderade på om det ens är en fråga för nämnden. Jag instämmer. Och konstaterar att med alliansbudgeten skulle inga skolor behövas läggas ner (som fortfarande är ett alternativ i utredningen).

Efter det mötet hastade jag vidare till ett möte mellan politiker i gymnasienämnden och rektorerna för de kommunala gymnasieskolorna. Ämnet för träffen var lärlingsutbildning. Regeringen satsar en halv miljard fr om i höst för att dra i gång utbildningen runt om i landet. Efter en interpellation i KF från undertecknad hoppade gymnasienämnden snabbt på tåget och ska nu delta i försöket.

Det var en väldigt kreativ och bra diskussion. Kul att se rektorerna jobba tillsammans, hur de fungerar som grupp. Lärlingsutbildningen är ett försök tills en ny gymnasieskola sätts i sjön, så vi som deltar har stor frihet att utforma den själva. Gör vi det bra kommer många andra att ta efter. Väldigt spännande.

Nu ska jag väl snart gå hem. Sitter på Rådhuset och pular lite. Noterar att Ottosson återigen försöker ta poäng på moderaternas interna angelägenheter. Tecken på en ledare som försöker vara ledare för hela kommunen? Nja.

I morgon dop i Svennevad. Sen hem för att kolla Fulham-Newcastle.

Inga kommentarer: