2007-12-20

Stjernkvist tolkar som han vill

Lars Stjernkvist har en tråkig tendens att hela dra iväg lite när han ger sig till tolk för vad andra säger. I ett blogginlägg påstår han att jag vet "exakt vad som måste göras" på Ektorpsskolan. Han citerar sedan ett ord, "perfekt", ur en mening men tar naturligtvis bort resten av meningen. Annars skulle ju hans vinkling av mina ord falla platt till marken. Så här sa jag:

"Ett perfekt tillfälle, skolpersonalen borde åtminstone överväga att flytta dem för att splittra gänget."

Jag påstår mig inte veta "exakt vad som måste göras", utan överlåter det till personalen. Men påpekar att den nya lagen nu finns. En lag som infördes av Jan Björklund och inte under det långa socialdemokratiska styret, där Lars Stjernkvist under många år haft ett stort inflytande.

Inga kommentarer: