2008-01-18

Kubas demokrati

Hos Per Gudmundson hittar jag följande lilla faktaruta som TT skrivit ihop om Kuba:

"Kubas demokrati är dock ifrågasatt av omvärlden. Konstitutionen föreskriver att kommunistpartiet är den högsta ledande kraften inom samhälle och stat. Svenska UD menar att partiet i princip har monopol på makten i landet."

Vad säger du Kerstin Hildebrand, kommunalråd för vänsterpartiet, är Kuba demokrati eller diktatur? Och vad tycker du om att personer från Svensk-Kubanska föreningen sitter (eller satt tills nyligen?) i vänsterpartiets partistyrelse?

Inga kommentarer: