2008-01-28

Ny diskrimineringslag

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) presenterar idag på DN Debatt den nya diskrimineringslagen. Äntligen händer något vettigt på det här området efter år av vänsterflum och märkliga utredare.

Kortfattat kan man säga att de tidigare sju(!) diskrimineringslagarna slås samman till en, samma sak med de fyra diskrimineringsombudsmännen. De tidigare fem diskrimineringsgrunderna utökas med könsidentitet och ålder (något som Jan Björklund lovade förra året).

I artikeln kan man också läsa om den tidigare regeringens undermåliga arbete på området. På grund av det kan nu inte alla delar tas med i den nya lagen utan den måste kompletteras senare.

Den här regeringen har en oerhört bra förmåga. Det är att ta helhetsgrepp. Den socialdemokratiska regeringen utredde mycket, petade och duttade men inte särskilt mycket hände. Alliansregeringen tar tag i hela frågan på en gång.

1 kommentar:

Anonym sa...

Politiker är lustiga. Här ges Jan Bjröklund credit för att det införs ett förbud om åldersdiskriminering. Sanningen är ju att lagrådsremissen kommer nu däför attt det finns ett EU-direktiv mot åldersdiskrimnering som antogs 2000, skulle var infört 2003, med möjligheter till särskild dispens till 2006.

Skälet till införandet av ålder som diskriminerinsgrund är att EU-kommissionen hotat med att dra Sverige inför EG-domstolen om man inte inför direktivet i Sverige.