2008-02-26

Dikt babord

Det blev ett långt fullmäktige igår som faktiskt fortsätter på torsdag. Debatten kom huvudsakligen att handla om och om hur mycket vänsterkoalitionen girat åt vänster efter valet. Själva sakfrågan gällde ägardirektiv till kommunens bolag. Där fanns några exempel på denna vänstergir. Exempelvis är det numera okej med monopol i vissa bostadsområden. Vänsterkoalitionens misskötsel av ekonomin i Hyresbostäder kommer leda till sämre bostäder, högre hyror och på sikt att skattebetalarna får gå in med pengar för att rädda bolaget.

Jag ska snart åka ner och möta Nina Larsson på stationen. Hon är riksdagsledamot för folkpartiet och ansvarig för infrastrukturfrågor. Jag ska under tre timmar visa henne flygplatsen, hamnen och ha ett möte om resecentrum och Ostlänken.

Efter lunch är det KS, sen åker jag till Linköping för att medverka i Kanal lokal och dagen avslutas i Valdemarsvik där jag är årsmötestalare.

Inga kommentarer: