2008-02-19

Kan det bli bättre på Kuba nu?

Fidel Castro avgår och det är naturligtvis oerhört glädjande. Men innebär det någon förbättring på Kuba? På kort sikt är jag tveksam. Hoppet ligger i att arvtagaren, Raul Castro(?), inser värdet av att öppna landet för något som kanske kan liknas vid marknadsekonomi. Då kommer landet tvingas in i en rörelse mot frihet.

Inga kommentarer: