2008-02-14

Läs NT och Skop

Toppnyhet i dagens NT: Jennifer Bencker, elevrådsordförande på De Geer-gymnasiet tillika LUF-ordförande, om att eleverna ska få vara med och intervjua lärare vid anställning. Jag är försiktigt positiv. Inget fel att eleverna får vara med och ställa frågor och att rektor lyssnar på deras synpunkter så länge beslutet stannar hos rektorn.

På debattplats i samma tidning återfinns jag själv. Det dröjde ett tag men mitt svar till Göran Ekman kom in i dag. Han frågade för ett tag sen vad jag och Janne Björklund menar med flumskolan och jag svarar.

Dessutom en opinionsmätning som man nästan kan vara helt nöjd med. I alla fall med åt vilket håll siffrorna går. Alliansen tar för andra mätningen i rad in på oppositionen och i denna mätning går dessutom folkpartiet framåt.

Inga kommentarer: