2008-02-16

Mobbningsanmälningar ökar i Norrköping

Folkbladet belyser (hallå, vakna NT!) den nya statistiken från Skolverket som visar att antalet anmälda fall av mobbning mer än dubblats från 2004-5 till 2006-7. Lars Stjernkvist tycker jag verkar ha en rycka-på-axlarna-inställning till detta.

Han ifrågasätter om mobbningen verkligen ökar, motsätter sig vetenskapligt beprövade metoder mot mobbning och är naturligtvis mot ett ordningsbetyg. Han är med andra ord mot allt som föreslås från folkpartiets håll för att komma till rätta med de stora problem som finns i socialdemokratisk skola.

Ett problem inom anti-mobbing-arbetet är att det finns ett antal metoder som används som inte är vetenskapligt beprövade. Vi har inte testat ordentligt om de verkligen fungerar. Några av dem funkar säkert, men vi måste veta det. Andra funkar inte alls så bra som man tror och de måste sluta användas. Regeringen har beslutat att det enbart ska få användas vetenskapligt beprövade metoder framöver.

Inga kommentarer: