2008-11-20

Betygsliknande omdömen

Ordföranden för Hem & skola i Norrköping, Mikael Persson, oroar sig över detta med "betygsliknande" i de skriftliga omdömena. Anledningen till att heter så är mycket enkel. Den förra regeringen var så rädd att de individuella utvecklingsplanerna på något sätt skulle likna betyg så man förbjöd lärarna att skriva ner om eleverna uppnått målen.

Nu är det tillåtet att skriva om eleven uppnått målen, exempelvis lärt sig alfabetet. Det kan ju då likna ett betyg, lite beroende på hur man skriver det. Mer dramatiskt än så är det inte.

Sen förstår jag inte heller debatten om betyg riktigt. Det låter som att om ett barn i lågstadiet får något som liknar betyg så är det barnet förstört för resten av livet. Vad som verkligen skadar barn är om de inte får feedback på vad de gör. Det behöver inte nödvändigtvis ske i formen av betyg, framförallt inte bara i formen av betyg. Men det måste vara tydligt, vilket betyg är.

Inga kommentarer: