2008-11-21

Läsvärt

Rurik Holmberg, doktor i nationalekonomi och ordförande i folkpartiets ekonomiska råd i Norrköping, skriver på NT Debatt idag, Groteska topplöner inte liberalism:

"[På] senare år uppstått en rad ytterst trista drag bland de högre befattningshavarna inom den privata sfären i form av groteska löner.

Man försöker göra gällande att det handlar om något slags kompensation för osedvanligt skickliga individuella prestationer, men utan att man någonsin på ett övertygande sätt lyckats förklara hur enskilda människor skulle kunna ha sådant oerhört genomslag i de ofta väldiga organisationer de verkar i. När nu konjunkturen viker verkar dessa förment oersättliga individer ganska mediokra. Få har varit förutseende nog att räkna med det ständigt återkommande fenomenet lågkonjunktur."

Annat läsvärt är Folkpartibloggen, eller vad sägs om det här:

"Norge säger nej till JAS! De har å andra sidan aldrig varit jasägare!"

Eller det här:

En finsk präst ville byta kön och bli kvinna, nu står flera på kö. Besvärlig debatt för kvinnoprästmotståndare!

Trevlig helg!

Inga kommentarer: