2008-11-25

Märkligt nej till trygghetsboenden

Karin Augustsson och jag har skrivit en motion om införande av trygghetsboende som var uppe på KF igår. Det är ett boende för de ensamma äldre som inte är tillräckligt sjuka för att få plats på ett särskilt boende, men ändå behöver gemenskap och lite stöd i vardagen.

Först gick Kerstin Hildebrand (v) upp och pratade sig varm om den här typen av boenden. Så påstod hon helt plötsligt att det redan finns trygghetsboenden i Norrköping. Det var en nyhet för alla. På något sätt hade dessa bostäder lägligt uppstått inför den här debatten utan några beslut någonnstans. Men så avslutade hon ändå med att tycka att man skulle rösta nej till motionen. Logiken i det, någon?

Efter det kom Håkan Liljeblad (s) och undrade vad dessa trygghetsboenden skulle kosta. Trots att det finns forskning, som vi hänvisar till i motionen, som visar att kostnader i rena kronor minskar med trygghetsboenden. Helt enkelt eftersom de boende håller sig friskare längre och behov av annan vård minskar.

Men jag tyckte att det fanns något annat mycket märkligt i Håkans fråga. Han undrade alltså vad dessa trygghetsboenden kostade. Några minuter innan hade Hildebrand sagt att Norrköping har trygghetsboenden. Varför kollade du inte vad dom kostar, Håkan, undrade jag? Han blev svaret skyldig.

Naturligtvis är det så att det inte finns något som kan kallas trygghetsboende i Norrköping. Hildebrand tog några andra lägenheter och döpte om dom inför debatten så det skulle låta lite bättre. Men frågan kvarstår, varför rösta nej?

(PS. Vårt förslag innebär inte att kommunen ska stå för själva byggandet av bostäderna, det kan andra göra. Bara att kommunen ser till att det finns lite personal på plats för hjälp och stöd till de som bor där.)

NT skriver om debatten här.

Inga kommentarer: