2008-12-19

Fp gör en annan ekonomisk bedömning

Igår presenterade de andra allianspartierna och SPI ett förslag för att tidigarelägga investeringar. Det är inget fel på förslaget i sig och det görs nu i en del andra kommuner. Men problemet i Norrköping är att det inte finns några pengar att satsa och man då måste låna pengar. Hade vänsterkoalitionen gjort som vi föreslagit i flera budgetar, sparat i ladorna under de goda tiderna, hade det funnits pengar att satsa.

Widar Andersson raljerar över att folkpartiet tidigare kritiserat vänsterkoalitionen för deras oansvariga ekonomiska politik och vi därför nu får stå vårt kast. Det har inte fallit Widar in att vi faktiskt har en politik som vi tror på? Vi anser inte att det är bättre nu att göra slut på pengarna och sätta kommunen i skuld än det var förut.

Men varför är det så allvarligt? Jo, om vi sätter oss i skuld under lågkonjunktur måste vi använda den kommande högkonjunkturen till att betala av skulderna. Vi lyckas inte spara något i ladorna då heller. Sen när vi igen går in i lågkonjunktur kanske vi inte har klarat av att betala av alla skulder och drar på oss ännu större skulder enligt tidigare logik. Man hamnar då en i negativ spiral.

Widar undrar också om vi är forna Allianskamrater. Verkligen inte. Vi har diskuterat detta tillsammans i Alliansen och kommit fram till att vi gör olika bedömningar. Det finns inget facit i sådana här situationer men vi i folkpartiet lägger mycket stor vikt vid att inte dra på kommunen nya låneskulder. Och man kan som sagt konstatera att om Alliansen hade fått styra hade vi idag haft sparade pengar att satsa. Då hade det varit en klockrent beslut att tidigarelägga investeringar.

Tänk bara vad vi kunde använt de 300 miljoner för Idrottsparken till nu.

Inga kommentarer: